Frågorna och funderingarna är många innan man börjar bygga och det är naturligt. Planeringen innan man sätter igång är en av de viktigaste faktorerna för ett bra slutresultat. Det gäller dock att veta vad man ska planera. Humlemo erbjuder rådgivning om hur man ska gå tillväga för att få till en bostad som är hälsosam och energisnål, såväl för människorna som vistas där som miljön och klimatet i allmänhet. Ska ni renovera, bygga nytt eller bygga ut så kan vi göra allt från planlösning/utformning och rita bygglov till att bestämma konstruktionen och ge färdiga förslag på hur ni bör bygga/renovera er bostad på ett så hälsosamt och ekologiskt vis som möjligt.